Forside

Hvem er vi?

Bestyrelsen

Nøglepersoner

Hvad er sket siden sidste opdatering?

Nyt fra Bestyrelsen

Aktuelt nu!

Link til vores
Facebookside


Kontakt: 

Kalender

Beretninger

Gallerier

Handelspladsen

Nyt fra Motor-
historisk Sam-
råd


http://motorhistorisk.dk/

Links


Seneste opdatering 22.05.2018.
Webmaster

 

 

 

  

THY LØB 10 Juni 2007.

Endelig oprandt dagen , søndag den 10 juni hvor løbet skulle afvikles, allerede kl. 0700, hvor de første hjælpere indfandt sig ved
IDEAL COMBI i Hurup var temperaturen krøbet over de 20 grader, så vejret var som aftalt med de højere magter. Kl. 0730
begyndte de første køretøjer at indfinde sig, og ved otte tiden kunne de deltagende indtage deres morgen måltid ved et overdådigt
morgen bord i IDEAL COMBI`s KANTINE. Kort tid før start var samtlige køretøjer på plads, 20 Mc`ere og 75 biler med
tilsammen 155 personer, de kom fra Esbjerg i syd og fra Norge i nord, fra årgang 1923 til årgang 1972, alle ny polerede og ikke
mindst i original stand. Lidt før 9 stod Erik Oddershede op på klubbens lastbil, bød deltagerne velkommen, rettede en tak til løbets
sponsorer, uden deres velvilje ingen Thy løb. Kl. 0900 kaldte Erik start nr. 1. frem og med minuts interval frem til start nr. 98 blev
køretøjerne sendt af sted ud på den 85 km. lange rute, hvor 7 poster skulle findes og forskellige opgaver løses inden målet i Vigsø.
Det ene minuts interval, der var mellem hver start, blev af Erik brugt til at oplyse om ikke bare kørers navn, men også om
køretøjets alder, model og særlige egenskaber, så publikum fik et indblik i den motor historiske fortid, hvor mekanikken fungerede
uden computer og plastic. Undervejrs i det varme vejr på 28-29 grader var Thy Bryghus vært ved forfriskninger på posten ved
V.Vandet og med Robert og Ole kørende rundt i den gamle bryghus Ford, ingen kom til at lide under væske mangel. Kl.1230
indfandt den første bil sig i mål, ( norsk Citroen ) ca. 1430 var alle i mål og forsamlet i restauranten på Vigsø Bugt Feriecenter, hvor
der var dækket op med det helt store kolde bord og et utal af varme retter. Den bespisning og betjening som kroen leverede bliver
et problem at finde til næste løb, alt til UG. Efter spisningen var der uddeling af de mange præmier til de vindende køretøjer, der var
desværre kun 8 børn med i år, så de fik alle en præmie. Formand Lars Skadhauge takkede på klubbens vegne alle de fremmødte og
ønskede dem en god tur hjem og på gensyn om 2 år.

Uden den velvilje, vi har mødt fra alle vore sponsorer, var det ikke muligt for klubben at afholde et sådant arrangement, så stor tak
til : IDEAL COMBI, THISTED FORSIKRING, THISTED –BRYGHUS, DK BENZIN HANSTHOLM, SPAR-MORS,
HANSTHOLM DÆKSERVICE, VIGSØ FERIECENTER, MERCEDES, DANSK AUTO HJÆLP, MASTER FERRIES, VOLVO
ENTREPRENØR MASKINER, HANSTHOLM TURISTFART, og VILDSUND STUMPEMARKED.

En del af klubbens medlemmer har ydet en meget stor indsats, før og under løbet for at det hele skulle lykkes, tak for det, løbs
ledelsen håber på at vi må trække på jer næste gang vi afvikler løb.
 

På løbs ledelsens vegne
Lars Peter Kruse

Nedenfor nogle billeder fra løbet: (klik på billederne for at se dem i fuld størrelse, og klik på din browsers tilbageknap for at vende
tilbage til denne side).

Herudover findes der mange flere billeder ved at klikke på dette link - index.html