Forside

Hvem er vi?

Bestyrelsen

Nøglepersoner

Hvad er sket siden sidste opdatering?

Nyt fra Bestyrelsen

Aktuelt nu!

Link til vores
Facebookside


Kontakt: 

Kalender

Beretninger

Gallerier

Handelspladsen

Nyt fra Motor-
historisk Sam-
råd


http://motorhistorisk.dk/

Links


Seneste opdatering 22.05.2018.
Webmaster

 

 

 

 

 

Indvielse af Omfartsvejen ved Nors den 17. november 2006.

          

Det er over 40 år siden, man begyndte at snakke omfartsvej omkring Nors første gang. – Da det så endelig bliver en realitet, var vi
enige om i Nors-Tved Borgerforening, at indvielsesdagen skulle markeres som en festdag. – Derfor blev hele området inviteret
med til at gå i optog ud til vejen med Snedsted Tamburkorps i spidsen. I planlægningsfasen blev vi kontaktet af Thy Veteranbilklub,
der gerne ville med i optoget. – Det sagde vi selvfølgelig ikke nej tak til.
Vi mødtes alle ved Nors Hallen kl. 11.00 på indvielsesdagen den 17. november. Her havde vi aftalt, at alle veteranbiler og
motorcykler skulle lines op foran hallen, så vi rigtig kunne se på dem. Her stod de nypudsede og polerede og blomstrede, indtil vi
skulle i optog ud mod omfartsvejen. Og hvilket optog. Det bliver der stadig snakket om i Nors og omegn. – Først gik Snedsted
Tamburkorps, så kom dagplejemødrene, herefter børnehaven efterfulgt at alle skoleelever og lærere på Nors Skole. Mange voksne
havde taget fri fra arbejde og fulgte efter skoleeleverne. Plejehjemmet og andre ældre og gangbesværede kørte i bus, og som
rosinen i pølseenden fulgte veteranbiler og motorcykler. Ude, hvor Hillerslevvej krydser omfartsvejen, var der et Big Band der
spillede og vi fik boller og saft alle mand. Ca. kl. 12.00 kom bussen med toppen af vejdirektoratet, Thisted Borgmester Erik Hove,
tidligere folketingsmedlem Ole Vagn Kristensen og Svend Heiselberg m.fl.. – Efter nogle korte taler klippede direktøren for
vejdirektoratet snoren, og alle veteranbiler kunne som de første køre på omfartsvejen til musik af Big Bandet. – Det så rigtig godt
ud. Resten af optoget gik igen mod Nors, hvor vi festede i Nors Hallen med lokale kor og bands. Der blev også holdt nogle taler.
Her sagde Svend Heiselberg bl.a. ”Vejdirektoratet og jeg var enige om, at aldrig har vi været til en vejindvielse, der var mere
festlig”. – Det er vi da lidt stolte af i Borgerforeningen. Tusinde tak til de veteranbilejere, der trods en ikke for fin vejrudsigt
alligevel troppede op på dagen. I var et rigtig flot indslag i vores lange optog. Er I interesseret i at se flere billeder fra dagen, ligger
de på hjemmesiden www.norsby.dk og på www.TVMidtVest.dk, kan I også se små klip fra den 17. november.
Susanne Søe-Larsen
Nors-Tved Borgerforening

Nedenfor et udvalg af billeder fra begivenheden
(klik på billederne for at se dem i fuld størrelse)