Forside

Hvem er vi?

Bestyrelsen

Nøglepersoner

Hvad er sket siden sidste opdatering?

Nyt fra Bestyrelsen

Aktuelt nu!

Link til vores
Facebookside


Kontakt: 

Kalender

Beretninger

Gallerier

Handelspladsen

Nyt fra Motor-
historisk Sam-
råd


http://motorhistorisk.dk/

Links


Seneste opdatering 22.05.2018.
Webmaster

 

 

 

                                         Da Sydhavsøerne mødte Thy
                                                                                Skrevet af:     Carsten Andersen, Nakskov
                                                                                Fotos:            Carsten Andersen

 

Lolland-Falsters Veteran Klub havde bedt om at få en "rundvisning", når nogle af klubbens medlemmer skulle på en tur til Vendsyssel
- nærmere betegnet med domicil på Slettestrand Feriecenter.

Jens Erik og Aase kom hurtigt på banen, og ildsjælen tog straks over, for der gik ikke lang tid, før vi fik et forslag til en tur, siger forman-
den for klubben med hovedsæde i Holeby på Lolland. Når man ikke er lokal, er det ofte svært at overskue, men det så ud til, at man havde gjort
sig nogle tanker, og lige som vi gerne vil vise vores landsdel frem, er vi helt sikre på, at Jens Erik og Aase har gjort deres bedste.

Turen havde en passende længde - ca. 125 km - og vi blev fulgt rundt. Det er helt tydeligt, at Jens Erik ved, hvordan turister reagerer med en
baggrund som turistchauffør.

Vi - herfra Low-land - havde naturligvis (næsten) ikke sørget for at få madpakker med fra feriecentret, men Jens Erik og Aase var klar over, hvor
bolden skulle spilles hen: Helle Meincke... Det var en superindsats, som Helle og Elo lige fik klaret, med smørrebrød, øl og vand, så vi "stakler"
kunne klare resten af turen. Mange tak skal I have for den del....

Det er klart, at når entusiaster fra så fjerntliggende landsdele mødes, så tales der om, hvordan den ene og den anden gør tingene. Derfor kom vi bl.a.
ind på klubblade, og jeg lovede at lave en historie fra turen - set fra et Lolsk vindue.

Derfor ser denne historie en del anderledes ud, end dem du er vant til at se. Selv om det lyder grimt eller mærkeligt, så har vi hernede fra roerækkerne
nok en idé om, hvordan det er i Thy, for det var jo ikke rigtigt Vendsyssel vi var i - fandt vi ud af. Men de smukke strækninger, vi blev sendt ud af, gav
nærmest helt bjergtagende udsigter. Det er vi jo ikke sådan vant til. Hos er 8 meter over havet jo et bjerg. Det skal lige indskydes, at vi synes, det var
flot, at så mange medlemmer involverede sig, da vi var på besøg. Jeg er helt med på, Jens Erik og Aase var primus motorer, men vi nåede mere end at
fordoble vore 7-8 køretøjer på turen langs Jammerbugten til Bulbjerg, ned over Bygholms Vejlerne og videre til Jægerumsø.
 

Det er jo steder, vi aldrig havde fundet på egen hånd. Og turen over Gjøldæmningen
til den smukt beliggende kro var vi garanteret heller aldrig kommetud ad. Endsige at
have fundet på at få kaffebord på Gjøl kro. Vi fandt jo blandt andet ud af, at filmen
“Fiskerne” i store træk er optaget i Gjøl, at Gjøl-troldene har deres udspring i denne
lille smukt beliggende by, og at Gøl Pølserne har også har deres udspring her.

Lars Skadhauge og Henning Frost fortalte lidt om en klub, vi kun kendte sporadisk.
Startet i 1966 - og derfor kunne I jo allerede fejre “sølvbryllup” eller 25-års fødselsdag,
da vores klub blev grundlagt. Så måske vi skal fejre 25/50 år ved et par fællesarrangementer.

Man bliver overvældet over den opbakning, der er i jeres klub, og da det viste sig, at ingen
rigtigt vidste noget om Skoda, tillod jeg mig at forære klubben Skoda’s historie - oversat
til dansk af undertegnede. Så kan de medlemmer i jeres klub, som gerne vil vide lidt mere, tage det til sig. Det er 600 sider - direkte fra fabrikken og med mange
sjove anekdoter og en god portion baggrundsviden.

Efter en “hård” dag drog vi mætte af indtryk tilbage til Slettestrand. Og aftenen bragte mange smukke glimt tilbage, da vi sad i en af lejlighederne og talte -
vi 15 fra den sydlige Danmark. Men vi var langt fra færdige. Onsdag var vi inviteret ud for at se jeres klubhus i Thisted. Her tog jeres formand, Helge, og en
lang række hjælpere imod. Det var et klubhus, man kun kan misunde jer. Flot holdt, eget værksted, gode muligheder for hjælp og et onsdags-hold, som sørger
for, at klubhuset hele tiden er rent og ryddeligt, at græsset er slået og så videre. Det kan vi nok ikke helt leve op til. Vi fik endnu mere viden om jeres klub,
og jeg kunne fortælle, at vi næsten havde de samme medlemstal som jer. I 619 medlemmer - vi har “kun” 496. Men jeg er sikker på, at visionerne om at gøre noget for medlemmerne har vi også til fælles.
                                                                                                                                   

Dagen i klubhuset sluttede nogen med at lufte dankortet i Thisted, mens en
lille “klike” smuttede med Jens Erik hjem for at tale veterankøretøjer og se
hans projekt, som imponerede os en del.Kl. 19 skulle vi i øvrigt med på jeres
svar på vores “mandagsture”, og det blev bestemt ikke nogen skuffelse. Vi så
endnu en gang en tur, vi aldrig selv havde fundet frem til. Endnu en gang tak
til Jens Erik og hans team.

På de deltagendes (og resten af klubbens) vegne vil vi gerne invitere jer til
Lolland-Falster, så I kan få ny viden om en landsdel, som I næppe ved så
meget om. Det vil glæde os at gengælde. Og vi har aftalt, at vi fremadrettet
udveksler klubblade, så I også i jeres flotte reol vil finde vores klubblad og se,
hvad vi laver. I 2012 har vi 86 eventdage fordelt på godt 75 arrangementer,
heraf er de ca. 50 noget, vi alene står for, mens resten er fx Gavnø og Gisselfeld, der er de store træf herovre østpå. Vi håber, I har lyst til at komme - i små
eller store grupper - eller fx. Deltage i vores Lungholm CarWalk 2013 - som er en stor udstilling af biler og motorcykler - gamle som nye - den 10.-11. august.

Vi håber på et stort PÅ GENSYN !

Her nedenfor er der flere billeder fra besøget af vore Lollandske Venner: