Forside

Hvem er vi?

Bestyrelsen

Nøglepersoner

Hvad er sket siden sidste opdatering?

Nyt fra Bestyrelsen

Aktuelt nu!

Link til vores
Facebookside


Kontakt: 

Kalender

Beretninger

Gallerier

Handelspladsen

Nyt fra Motor-
historisk Sam-
råd


http://motorhistorisk.dk/

Links


Seneste opdatering 07.06.2018.
Webmaster

 

 

 

 Her er der nærmere anvisninger om hvem du skal kontakte, afhængig af hvad du ønsker at spørge om,
fortælle eller indbyde os til:

Handler det om :   

                       -       Indbydelser til diverse arrangementer:                                                    Formanden.
                       -       Forespørgsel om f. eks. kørsel til bryllup eller lign.:                                Formanden.
                       -       I øvrigt ethvert spørgsmål om overordnede emner der
                               vedrører klubben:                                                                                   Formanden.


                       -       Skulle formanden være fraværende (ferierejser o. lign. hvilket
                               selvfølgelig vil blive annonceret her på siden),
                               Sker henvendelser vedr. ovenstående til:                                                Næstformanden.


                       -       Tilmelding af nye medlemmer, og/eller adresseændringer:                      Kassereren.
                       -       Ethvert spørgsmål vedr. klubbens økonomi m.v.:                                   Kassereren.

                       -       Alt vedrørende "Lygten" (klubbens blad):                                             Redaktøren.

                       -       Drejer det sig om spørgsmål vedr. brugen af klubbens værksted,
                               værktøj, lift, lager af reservedele m.v.:                                                    Garagemesteren.

                       -       Hjemmesiden og ethvert spørgsmål om IT:                                             Webmaster.
                       -       Optagelse i, eller ændringer til køretøjsregistret:                                     Webmaster.

                     
                       -       Tegning af forsikringer:                                                                          Ole Højgård.