Forside

Hvem er vi?

Bestyrelsen

Nøglepersoner

Hvad er sket siden sidste opdatering?

Nyt fra Bestyrelsen

Aktuelt nu!

Link til vores
Facebookside


Kontakt:

Kalender

Beretninger

Gallerier

Handelspladsen

Nyt fra Motor-
historisk Sam-
råd


http://motorhistorisk.dk/

Links

Medlemsliste, køretøjsliste og køretøjsgalleriSeneste opdatering 17.04.2018.
Webmaster

 

 

 

 Her er der nærmere anvisninger om hvem du skal kontakte, afhængig af hvad du ønsker at spørge om,
fortælle eller indbyde os til:

Handler det om :   

                       -       Indbydelser til diverse arrangementer:                                                    Formanden.
                       -       Forespørgsel om f. eks. kørsel til bryllup eller lign.:                                Formanden.
                       -       I øvrigt ethvert spørgsmål om overordnede emner der
                               vedrører klubben:                                                                                   Formanden.


                       -       Skulle formanden være fraværende (ferierejser o. lign. hvilket
                               selvfølgelig vil blive annonceret her på siden),
                               Sker henvendelser vedr. ovenstående til:                                                Næstformanden.


                       -       Tilmelding af nye medlemmer, og/eller adresseændringer:                      Kassereren.
                       -       Ethvert spørgsmål vedr. klubbens økonomi m.v.:                                   Kassereren.

                       -       Alt vedrørende "Lygten" (klubbens blad):                                             Redaktøren.

                       -       Drejer det sig om spørgsmål vedr. brugen af klubbens værksted,
                               værktøj, lift, lager af reservedele m.v.:                                                    Garagemesteren.

                       -       Hjemmesiden og ethvert spørgsmål om IT:                                             Webmaster.
                       -       Optagelse i, eller ændringer til køretøjsregistret:                                     Webmaster.

                     
                       -       Tegning af forsikringer:                                                                          Ole Højgård.