Forside

Hvem er vi?

Bestyrelsen

Nøglepersoner

Hvad er sket siden sidste opdatering?

Nyt fra Bestyrelsen

Mindeord om Tove Pedersen

Aktuelt nu!

Link til vores
Facebookside


Kontakt:

Kalender

Beretninger

Gallerier

Handelspladsen

Nyt fra Motor-
historisk Sam-
råd


http://motorhistorisk.dk/

Links

Medlemsliste, køretøjsliste og køretøjsgalleriSeneste opdatering 09.02.2018.
Webmaster

 

 

 

 

 Nedenfor gives en oversigt over klubbens planlagte aktiviteter så langt som vi kan se på
nuværende tidspunkt.
                                                          

                                                                                                       

                                                                                           
2018Jan.:  8.     klubhuset kl 19.00:
Da bilerne og motorlovene kom til Thy: Politibetjent Peter Hedegaard fra Thisted fortæller om dengang bilen

                    var et nyt transportmiddel og om de motorlove, der fulgte i kølvandet på motoriseringen i starten af forrige århundrede. Et historisk

                    tilbageblik på en spændende periode i Thy.


Feb.:    5.  
Det er det vi vil. I klubhuset kl. 19,00.

                    Formanden for Motorhistorisk Samråd, Steen Rode-Møller, besøger klubben og giver en bred orientering om de helt store, aktuelle udfordringer

                    for ejere af veterankøretøjer efter en ny finanslov ikke gav store indrømmelser til os, der kører i gamle køretøjer. Steens hustru har rødder i Thy

                    og selv er han inkarneret VW-kører.
            19.    klubhuset kl. 19.00: Generalforsamling. Hvordan er året forløbet. Er der stadig penge i kassen?

                    Kom og tag del i debatten. Mere i næste udgave af Lygten.


                    VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at der skal vælges nye medlemmer til køre-og turudvalget. Henning Frost og Jacob Jensby har med utrættelig

                    ildhu arrangeret ture og udflugter i næsten en menneskealder, men nu vil de afløses. Så vi skal have valgt to nye, gerne en repræsentant

                    fra både Thy og Mors/Salling. Kontakt bestyrelsen, hvis du er interesseret.Marts: 5. 
Hanstholm Havn og fremtiden. I klubhuset kl. 19,00.

                    Vi får en orientering om det store projekt, der nu er gået i gang omkring udvidelsen af Hanstholm Havn. Et projekt, der i den samlede

                    investering nærmer sig 500 mio. kr, og dermed det største enkeltstående projekt i Thisted kommunes historie. En repræsentant fra havnen

                    vil orientere. Kom og hør om den voldsomme udvikling, der står foran havnen og dermed hele Hanstholm-området.            24.  
Bustur til Fredericia-messen.

                    Afgang havnen i Thisted kl. 07.00 og opsamling i Vilsund ved hotel Vest Vilsund, på hovedvej 26 ved den store mast ved Nykøbing

                    Den traditionelle messe for veteranfolk med 300 biler og et væld af reservedele til både motorcykler og knallerter – samt et stort

                    kræmmermarked. Vi giver kaffe og rundstykker i bussen og en lille én på turen. Pris inkl. adgangsbillet kr. 200,-.
               
                    Tilmelding skal ske til: Jens Henrik Jeppesen, tlf.:
40325344, eller på E-mail:  kaserer@thyveteranbil.dk. Der er også en liste

                    på opslagstavlen i klubhuset, som man kan skrive sig på. April:   9. 
Nationalparken og dens natur – nu og i fremtiden. I klubhuset kl. 19,00.

                    Else Østergaard Andersen, der er chef for Nationalpark Thy, fortæller om de store forandringer, der er på vej med tilplantningen i

                    området. Nationalpark Thy blev indviet som landets første nationalpark i 2008, så den er på vej mod 10 års fødselsdag. Nationalparken

                    har bl.a. som formål at styrke og udvikle områdets internationalt værdifulde klitnatur og skabe større sammenhæng mellem nationalparkens                   

                    naturområder. Dertil kommer et formål om at skabe mere naturlige skove med hjemmehørende arter. Nationalpark Thy skal også sikre de                     

                         kulturhistoriske værdier, styrke mulighederne for friluftsliv, forskning, undervisning og formidling og støtte en udvikling til gavn for

                    lokalområdet. Vi får en bred orientering om nationalparkens unikke natur og forhåbentlig bliver vi klogere på, hvordan der arbejdes med

                    disse mål.