Forside

Hvem er vi?

Bestyrelsen

Nøglepersoner

Hvad er sket siden sidste opdatering?

Nyt fra Bestyrelsen

Mindeord om Tove Pedersen

Aktuelt nu!

Link til vores
Facebookside


Kontakt:

Kalender

Beretninger

Gallerier

Handelspladsen

Nyt fra Motor-
historisk Sam-
råd


http://motorhistorisk.dk/

Links

Medlemsliste, køretøjsliste og køretøjsgalleriSeneste opdatering 09.02.2018.
Webmaster

 

 

 

 Generalforsamling, mandag den 19. februar 2018, kl. 19.00:

Klubhuset Hejrhøjvej 4.

 

Thy Veteranbil klub
 

Indkaldelse til generalforsamling
 

Generalforsamling, mandag den 19. februar 2018, kl. 19.00

Klubhuset Hejrhøjvej 4.
 


 

Dagsorden:
 

1. Valg af dirigent og stemmetæller
 

2. Formanden aflægger beretning
 

3. Godkendelse af formandsberetning
 

4. Kassereren fremlægger regnskab
 

5. Godkendelse af regnskab
 

6. Budget og fastsættelse af kontingent for 2018
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 

     på valg: Henning Frost (modtager ikke genvalg)
 

     Erik Bisgaard (modtager genvalg)
 

8. Valg af bestyrelsessuppleant
 

     på valg: Alex Pedersen (modtager genvalg)
 

9. Valg af revisor og suppleant, på valg: Walther Larsen Erik Jacobsen, suppleant Poul ErikThomsen
 

10. Indkomne forslag
 

11. Eventuelt

      Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 

På bestyrelsens vegne
 

Helge Gedebjerg

Formand