Forside

Hvem er vi?

Bestyrelsen

Nøglepersoner

Hvad er sket siden sidste opdatering?

Nyt fra Bestyrelsen

Mindeord om Tove Pedersen

Aktuelt nu!

Link til vores
Facebookside


Kontakt:

Kalender

Beretninger

Gallerier

Handelspladsen

Nyt fra Motor-
historisk Sam-
råd


http://motorhistorisk.dk/

Links

Medlemsliste, køretøjsliste og køretøjsgalleriSeneste opdatering 09.02.2018.
Webmaster

 

 

 

 Nedenfor kan I læse om hvad der sker lige nu, samt forskellige meddelelser til
medlemmerne.

 

Vi har nu fået udvidet vores trådløse netværk, så vi også kan gå på nettet ude i værkstedet. Der er hængt
en seddel med netværksnavn og adgangskode op ved senderen.


Indkaldelse til den ordinære generalforsamling den 19. februar 2018. Se den 
her:

Thy Veteranbilklub er nu kommet på Facebook med sin egen side. Se nærmere her:

Vores jubilæumsfest gik fremragende. Se det hele
her:
 

Thyløbet 2015 blev afviklet i bedste stil. Se beretningen og billederne her: 

To gymnasieelever fra Thisted Gymnasium, har som eksamensopgave i Mediefag B, produceret denne film om Thy Veteranbilklub.
Den er bestemt værd at se.
Her er linket til dens placering på YouTube:
http://youtu.be/Gp7QnmSB45g


E-Mail adresser: Vi fortsætter med at få vort medlemskartotek opdateret med vore dages muligheder for
kommunikation, nemlig: E-mail og mobilnumre. "Lygten" udkommer jo "kun" 4 gange om året, og der sker en masse imellem
hver udgivelse, så vi vil gerne kunne udsende bl. a. nyhedsbreve. Derfor er der nu oprettet en tilmeldingsformular (til brug for
denne opdatering), og du kan komme til den
her:

Bestyrelsesmødereferater kan ses
her:
 

Thyløbet, den 16.06.13, blev afviklet  uden problemer bortset fra et "strålende" vejr. Se beretningen og
billederne
her:


ViaRETRO
er i luften - Danmarks største onlinemagasin om livet med klassiske biler!
Se hele pressemeddelelsen samt link til hjemmesiden her:

 


Den afgåede bestyrelse har indstiftet et nyt begreb i klubben: ÆRESMEDLEM. Baggrunden
forklares her:

Mange klubber har den faste tradition at udnævne et medlem der har været formand, eller siddet i bestyrelsen i flere år,
gjort sig bemærket, lavet et stykke frivilligt arbejde, ja så blev man pr. automatik udnævnt til æresmedlem. Denne tradition
har aldrig været gældende i vor klub, og jeg håber heller aldrig at den bliver det.
Klubben blev grundlagt i 1966 og har først i år udnævnt et æresmedlem, det siger lidt om personen man har valgt at udnævne,
det skal være en helt speciel medlem, og derfor valgte bestyrelsen udnævnte Lars Skadhauge til klubbens første æresmedlem.
Læs mere
her:


Udstillingsplanche:
Der er blevet udarbejdet en Planche, som I kan skrive ud, udfylde og bruge når I deltager i udstillinger m.v. Den er tænkt som
en hjælp til at fortælle tilskuerne nogle detaljer om Jeres køretøj. Den kan ses og udskrives
HER. 


Vedr. Nøgler til klubhuset:

 

Låne nøgler kan udleveres ved henvendelse til:

                John Elsberg, Hasselvej 3 7700 Thisted Tlf. 97925741/61165944

                Helmut Eriksen, Birkevej 37 7700 Thisted Tlf. 97920634

                Jørn Larsen, ( Thy MC ) Hundborgvej 152, 7700 Thisted Tlf. 97911603/24475564

og i klubben mandag aften, onsdag formiddag ved henvendelse til bestyrelsen.

Lånenøgler udleveres for korttids brug af værkstedet, og skal afleveres omgående efter endt brug og må ikke udlånes til
anden person. Henvendelse om plads i værkstedet aftales med Garagemester Mogens Larsen.

Ved længere tid brug af værkstedet i forbindelse med renovering/reparations / arbejde udleveres nøgle til eget brug så
længe der betales garage leje.


Vi har fået opstillet en komputer med internetforbindelse i klubhuset. Se nærmere her.
                       Vedr. historisk korrekte nr. plader:

Historisk korrekte nummerplader op til 31/3-1976 muliggøres fra 1/4-2011.

Til den tid har alle køretøjer, der efter årgangen ville kunne være født med sorte plader herhjemme, opnået veteranstatus, og
de tilbydes så alle denne mulighed igen. Alle motorkontorer løb dog ikke tør samtidigt i 1976, så der er måske udleveret enkelte
sorte plader efter 31/3-1976, men grænsen for historisk korrekte (emaljerede) nummerplader flyttes næppe yderligere. Selv om
de nye reflekterende nummerplader har en lidt anden skrifttype, end de gamle reflekterende nummerplader er der nok ikke
interesse for at lave en ordning for disse de næste tyve år. :-)

http://nrpl.dk/

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132616

§ 79. SKAT kan tillade brug af en historisk korrekt nummerplade på et køretøj, der er registreret første gang før den 1. april 1976.
           En historisk korrekt nummerplade er en nummerplade af en type og med et registreringsnummer fra før den 1. april 1976.
Stk. 2. En historisk korrekt nummerplade forsynes med geografisk korrekte kendingsbogstaver.
Stk. 3. Nummerpladen udleveres samtidig med, at køretøjet registreres med det historisk korrekte registreringsnummer.
           Registrering skal ske senest 6 måneder efter, at ansøgningen er imødekommet. Er registrering ikke sket inden fristens
           udløb, destrueres nummerpladen.
Stk. 4. En historisk korrekt nummerplade følger køretøjet. Afregistreres køretøjet, eller omregistreres køretøjet med et nyt
           registreringsnummer, skal nummerpladen afleveres til SKAT.

Stk. 3. § 79 har virkning fra den 1. april 2011. Indtil da finder § 76 i bekendtgørelse nr. 633 af 26. juni 2009 anvendelse.


 


Køretøjslisten!       For at holde køretøjslisten så aktuel som muligt, bliver den løbende opdateret.
                                       Kontroller derfor jeres oplysninger og send rettelser til mig.
                                       Rettelser sendes til mig (webmaster), på e-mail, med post eller pr. tlf. Tilmel-
                                       ding af nye køretøjer kan også ske på denne formular.


                       
Vedrørende klubbens hjemmeside:

Medlemslisten, køretøjslisten og køretøjsgalleriet er Offentlig tilgængelig.

Skulle der i den anledning være nogle få medlemmer, der ikke ønsker at have deres køretøj/er
opført i køretøjslisten, eller deres billeder lagt ind i køretøjsgalleriet, skal man blot ringe til mig,
sende mig en E-mail eller et brev med gammeldags post, med ønsket om at blive slettet fra listen, og jeg
vil da gøre dette omgående.
At stå i køretøjslisten er helt frivilligt.

Tilmelding af køretøjer til køretøjslisten kan foretages pr. tlf.:, E-mail eller alm. post til undertegnede webmaster. Lige-
ledes kan tilmeldingen foretages on-line her.


Mvh.                                                                                                             John Elsberg, webmaster