Forside

Hvem er vi?

Bestyrelsen

Nøglepersoner

Hvad er sket siden sidste opdatering?

Nyt fra Bestyrelsen

Aktuelt nu!

Link til vores
Facebookside


Kontakt: 

Kalender

Beretninger

Gallerier

Handelspladsen

Nyt fra Motor-
historisk Sam-
råd


http://motorhistorisk.dk/

Links


Seneste opdatering 06.07.2018.
Webmaster

 

 

 

 På denne side kan du altid læse det seneste nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd.

Seneste nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd.

 

 

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli 2018
(Næste nyhedsbrev udsendes 1. august 2018)

Netværksmøde med fokus på afgift og ombyggede køretøjer


Vi fortalte ganske kort i seneste nyhedsbrev om et stormøde vi havde indkaldt til med beslægtede organisationer inden for alt det der har med hobbykøretøjer at gøre. Målet var - på tværs af organisationerne - at etablere et netværk der kunne bruges til at gøre opmærksom på vores alles tilstedeværelse, og på de ændringer der kan være nødvendige for at sikre vi fortsat kan bruge vores køretøjer også i fremtiden.
 
Vi havde lånt et mødelokale på Villa Gulle i Nyborg og inviteret FDM, Forenede Danske Amerikanerbilklubber, Danish Street Rod Association og SKAD, der har en underafdeling af custombyggere der kalder sig The Freedom to Build. Derud over var automobilsportsunionen DASU inviteret, men de havde desværre ikke mulighed for at stille med en repræsentant den dag. Vi har siden holdt møde med DASU i Idrættens Hus i Brøndby.
 
Efter en indledende introduktion og præsentation, skulle vi se nærmere på hvad det egentlig var for en medlemsskare der var repræsenteret, og hvilke problemstillinger vi hver især sad med. Det stod hurtigt klart, at myndighedernes tolkning af love og regler og det faktum at de samme love og regler er så svære at gennemskue, er et generelt problem. Det gør ikke tingene nemmere at vi har med en niche at gøre, som kun vanskeligt passer ind i systemet.
 
En fælles holdning var at der er rigtig mange ejere af den slags specielle køretøjer, der befinder sig i et gråt område, måske uden at vide det. Vi måtte også konstatere at der er bygget et stort og uigennemskueligt bureaukrati op omkring registreringsafgifter. Og efterhånden som vi har fået nye regler, der bliver Skattelovgivningen helt fortolket forskelligt af ejerne, og de forskellige myndigheder på området.
 
Et naturligt fokuspunkt er afgiftsproblematikkerne, hvor der kan være meget stor forskel i opfattelsen af ombyggede kontra originale køretøjer, men også alene det at afgøre om et køretøj er ombygget eller vedligeholdt er en svær øvelse for myndighederne. Der mangler tydeligvis klarhed over retningslinjer, eller måske nærmere nogle mere rummelige rammer hvor mange flere kan være indenfor, uden at myndighederne skal håndtere og særbehandle i detaljer.
 
I forhold til problematikken omkring hvad der er ændret, er spørgsmålet om løbene vedligeholdelse eller modelskifte/identitetskifte, et af de mere væsentlige for myndighederne at afgøre. Det er derfor også et af de vigtige områder der bør ses på, så man med sit køretøj kan være sikker på at man overholder lovgivningen.
 
Der var en god stemning under mødet, og efterfølgende korrespondance har bekræftet os alle i, at vi er på rette vej ved at gå i samlet flok på de områder hvor vi har fælles udfordringer.
 
Vi enedes om at fortsætte møderækken, og FDM kunne allerede på det første møde invitere til det næste, hvilket alle vil se frem til.
 
Efter mødet har dialogen siden primært drejet sig om SKATs konklusion omkring brændstofforbrugsafgiften ved import, hvor myndigheden fastholder at pålægge denne nye høje sats på ombyggede køretøjer, på trods af at vores folkevalgte politikere ville noget andet med de seneste ændringer til lovgivningen.
 
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
 

Du bestemmer om du er med på næste klik


Fra Dansk Volvoklub har vi modtaget et spørgsmål i relation til overholdelsen af den nye persondataforordning, et spørgsmål som sikkert andre klubber og arrangører har bokset med.
 
Dansk Volvoklub har ladet sig fortælle at når de afholder træf, hvor det bliver taget billeder, som senere bliver brugt til klubblad, på hjemmesider og i Facebook grupper, så skal arrangøreren skilte med det ved indgang til træffet.
 
Vi har bedt bestyrelsesmedlem Mads Thyregod om at se på en besvarelse af spørgsmålet, og han forklarer;
 
”Som udgangspunkt er nogle billeder omfattet af Persondataforordningen, helt sikkert er portrætbilleder omfattet, mens på den anden side er rene situationsbilleder (som vil være harmløse) ikke omfattet.  Selvom der er personer på situationsbillederne, kræves der ikke samtykke. Hvor grænsen går for hvornår et billede er omfattet af persondataforordningen vides ikke endnu, vi må se, hvorledes reglerne bliver fortolket i praksis. Er man i tvivl så bør billedet behandles som omfattet. Man kan også oplyse ved den pågældende begivenhed, at der vil blive taget billeder der illustrerer begivenheden, så har de, der deltager, mulighed for at sige fra. Men det er naturligvis mere besværligt”.

Når bunden er gået, er der langt til toppen af SKAT


Et køretøjs identitet ligger i chassiset, erstatter man chassiset med et andet, grundet skade, rust eller andet, så mister køretøjet sin identitet, og der skal i princippet betales ny afgift.
 
Vi har fået en henvendelse fra en mand der var den ellers stolte ejer af en Citroen Mehari fra 1973. Som ejere af den slags ved, så er karrossen ikke det der går til, da det er af glasfiber. Derimod er chassiset nærmest at sammenligne med en sliddel på sådan en, de holder ikke til ret mange generationer af veteranejere.
 
Sådan var det også med omtalte Mehari, men en ny frisk bundramme kunne købes i Frankrig, og så var der lige det med afgiften. Han bad derfor SKAT et såkaldt bindende svar på afgiften, så han bedre kunne afgøre om han skulle lægge kilometervis af svejsetråd i den nuværende bund, eller blot bare bestille en ny og fin fransk.
 
Det hører med til historien at tager man en hel og kørende Citroen Mehari hjem fra udlandet, så vil den typisk ende i en afgift på 0 kroner, grundet sin lave nypris, og grundet sin ringe vægt på blot 535 kg vil brændstofforbrugsafgiften forvandles fra et tillæg til at fradrag.
 
Nuvel SKATs endelig svar blev så i stedet en afgift på knapt kr. 27.000, eller faktisk det samme som en Mehari kostede som ny ved forhandleren. Det næste skridt var derfor at kontakte Motorhistorisk Samråds sekretariat, med spørgsmålet om det nu også kunne have sin rigtighed.
 
Vi mente først der var tale om en fejl, og manden blev straks sendt retur til sin sagsbehandler, som dog ikke gav sig. Sagsbehandleren kunne fortælle at det skam var rigtigt nok, at selv om man erstattede et originalt chassis med et andet originalt chassis, så var bilen ikke original længere!!

Gennem vores kontaktflade i SKAT bad vi deres jura-afdeling om at se på om det nu også var rigtigt konkluderet af medarbejderen. Det viste sig heldigvis ikke at have noget på sig, og manden kunne trygt sætte i gang med at restaurere den charmerende lille franskmand.

Sagen viser desværre med al tydelighed at selv myndigheder kan en sjælden gang begå en fejl. Ser det helt skævt ud den tilbagemelding man har fået, så giv et ring, måske der er en forklaring, måske vi bliver klogere af de nye informationer eller måske ser vi myndighederne behandle veterankøretøjer på en anden måde end tidligere.
 
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

 

 

Information til klubber, nyhedsbrevsabonnenter og andre
Persondataforordningen - 25. maj 2018

Motorhistorisk Samråds informationspapir om Persondataforordningen

Allerede for længe siden udsendte vi en forenklet udgave af Persondataforordningen, som er besluttet i EU og som træder i kraft i hele
EU i dag, den 25. maj 2018.
 
Rigtig mange af vores klubber har allerede taget hånd om problematikken og følger reglerne, som de er. I Motorhistorisk Samråds
bestyrelse har vi sat en række interne forordninger i værk. Forordninger som gør, at de oplysninger klubberne har givet til samrådet
om klubbernes e-mailadresse, formand eller persondatasikkerhedsansvarlige og andre oplysninger angående de forskellige bestyrelsers
medlemmer, kan findes på MhS’ hjemmeside under Medlemmer.
 
Da det ikke er nemt for os i Motorhistorisk Samråd hele tiden at opdatere, når der f.eks. sker et formandsskifte i en klub, vil vi gerne
bede alle klubber om at kontrollere, at de informationer, vi har på vores hjemmeside, er korrekte. Samtidig vil vi bede jer skriftligt om
at give tilsagn om at vi må benytte de anførte oplysninger på hjemmesiden.
Det er vigtigt for os, at når der sker udskiftning på personelsiden i klubberne, vedrørende formand eller kontaktperson, skal det oplyses
til os, således at vi - i overensstemmelse med forordningen - kan slette de oplysninger, vi måtte have om en afgået person.
 
I forbindelse med udgivelsen af de månedlige nyhedsbreve ligger vi kun inde med e-mailadresserne på modtagerne - altså kun én oplysning
- og dermed konflikter det således ikke med forordningen. Når nyhedsbrevene sendes ud, er modtagerne skjult, og er således ikke offentligt
tilgængelige.
 
De oplysninger, der forefindes på samrådets hjemmeside om Motorhistorisk Samråds bestyrelse, er afgivet i fuld forståelse fra de enkelte
bestyrelsesmedlemmer.
 
I forbindelse med de oplysninger, der afgives når man bestiller historiske nummerplader via vores hjemmeside, er vi lige ved at lægge sidste
hånd på et system, der tilfredsstiller forordningen. Dialogen mellem bestilleren og MhS' server er krypteret og derfor indenfor forordningen.
 
Hvis du har spørgsmål til hvordan Motorhistorisk Samråd administrerer forordningen, er du velkommen til at skrive til undertegnede.
 
I øvrigt skal du ikke gøre noget bortset fra lige at kontrollere, at din klubs oplysninger på vores hjemmeside er korrekt, samt ved samme
 lejlighed tilkendegive, om vi fortsat må have dem stående. Ændringer bedes tilsendt sekretariatet på
mhs@motorhistorisk.dk
 
 
Steen Rode-Møller
Formand
srm@motorhistorisk.dk
Motorhistorisk Samråd

 

 

Nyhedsbrev til medlemsklubber og trykte medier - Juni 2018
(udsendes til abonnenterne 1. juni 2018)

 

Efter nogle år som luksusvogn, kunne denne ombygges og dermed overgå til at tjene til føden som kranvogn

Dansk originalitet er en bremseklods


Veterankøretøjers originalitet har altid været et meget debatteret emne, i hvert fald blandt entusiaster. Man skal blot spørge, i en hvilken som helst forsamling af veteranentusiaster, hvor grænsen går for hvornår et historisk køretøj ikke længere er ”originalt”. Den efterfølgende debat vil efter stor sandsynlighed aldrig finde en afsluttende konklusion. Det er nemlig nærmest omsonst at debattere hvad der er originalt, da biler og motorcykler alle dage har været forbedret, ændret og ombygget.
 
I Motorhistorisk Samråd har vi dog hen over de seneste 2-3 bestyrelsesmøder taget hul på denne debat. Det er vi, fordi myndighedernes definition på originalitet i dag er blevet en sten i skoen for de danske entusiaster. På vegne af hele branchen er vi derfor nødt til at komme frem med en konklusion, uagtet det er en nærmest umulig opgave. Hvis ikke vi selv er enige, kan vi jo heller ikke tage dialogen med myndighederne og politikerne om emnet.
 
Der er ingen tvivl om, at den definition der er i dag i dansk lovgivning for køretøjer ældre end 35 år er mere rigid end godt er. I skattelovgivningen hedder det, at køretøjet ”Skal fremstå som ved første registrering” og i synsreglerne under Færdselsstyrelsen står der, at køretøjet ”skal fremstå som da det forlod fabrikken eller opbyggeren første gang”. Hvorfor de to tekster ikke er enslydende, er svært at svare på, men meningen er trods alt rimeligt enslydende, men meget ufleksibel.
 
Motorhistorisk Samråds bestyrelse ser et behov for en opblødning, så alle de køretøjer vi i dag naturligt antager som historiske køretøjer, også er det ifølge lovgivningen, og at nævnte lovgivning også svarer rimeligvis til internationale standarder. Med en ensartet standard har vi entusiaster, vores myndigheder og hele forsikringsbranchen bedre vilkår for at holde kulturarven rullende.
 
1937 Hispano Suiza ombygget til stationscar af Franay i 1948
I Motorhistorisk Samråd ser vi særligt to områder, der i dag ikke er omfattet i den nuværende danske definition, og som derfor i princippet holder rigtig mange historiske køretøjer uden for de almindelige lempelige veteranafgifts- og synsregler. Det handler blandt andet om køretøjer, hvor der er foretaget ændringer i den periode, hvor køretøjet var i almindelig brug. Lovgivningen åbner heller ikke mulighed for det i dag kan være nødvendigt at foretage større eller mindre ændringer ved et historisk køretøj, hvor det ikke længere er muligt at anskaffe korrekte reservedele.
 
Ser man ud over motorhistorien, så var det ikke usædvanligt, at et køretøj blev ændret til anden brug efter nogle år. Tredivernes store luksusvogne med deres enorme chassisrammer og bomstærke motorer udgjorde en god basis ved ombygning til varevogn, lastbil eller kranvogn. Andre blev kørt til karrosserimageren og fik opbygget nyt moderne karrosseri, måske grundet ændringer i moden eller grundet skade eller råd i konstruktionen. Sportsvogne blev ofte modificeret flere gange over årene, for at vedblive at være konkurrencedygtige. Andre biler og motorcykler fik opdateret udseende og teknik, alene fordi de ikke længere var tidssvarende og måske for at ligne nyere modeller på markedet.

Alle disse ændringer i brugsperioden gør ikke, at køretøjet ikke længere er at betragte som et veterankøretøj, faktisk tvært imod. Da FIVA for nogle år siden udgav deres såkaldte Torino Charter beskriver de, hvordan ”Det er vigtigt at forstå det enkelte køretøjs udvikling gennem tiden, og have respekt for køretøjernes individuelle historie”. I det skal man forstå, at det ikke så meget er det produkt der kommer fra fabrikken, der er bevaringsværdigt, men hvad det har været brugt til igennem tiden, der er et væsentligt bidrag til at forstå historien.
 
I 2018 er en ”Spark Control Computer” fra 1979 ikke et godt salgsargument
Efter 30-35 år anser vi de gamle biler som bevaringsværdige, og så skal man i princippet ikke ændre ved dem, da det på sin vis ødelægger historien. Der er dog et lille ”men”. Der kan være situationer, hvor det ikke længere er muligt at skaffe reservedele, eller hvor en reparation simpelthen ikke kan foretages, da teknikken ikke er til det længere, eller måske er materialer og metoder kendt ulovlige af miljøhensyn. Eksempel på førstnævnte er den elektronik, der bliver almindeligt i bilerne sidst i 70’erne og først i 80’erne, den kan man simpelthen ikke replicere mere, da vore dages computerkraft er mange gange større. Disse nødvendige ændringer ved et historisk køretøj, mener vi i Motorhistorisk Samråd, at der skal være plads til i lovgivningen omkring historiske køretøjer, og de krav der er til dem.
 
Det er bydende nødvendigt, at myndighederne tilretter lovgivningen efter veterankøretøjerne, og den historik de kommer med, ikke omvendt, hvis kulturarven og historien om danskernes brug af køretøjerne skal bevares, og hvis ikke originalitetsspørgsmålet skal være en hæmsko for bevarelsen og brugen af køretøjerne.
 
 
Johnny Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
 

Stort netværk for alle hobbykøretøjer


Motorhistorisk Samråd har mødt stor velvilje til dialog fra andre organisationer på området. MhS inviterede Forenede Danske Motorejere (FDM), Forenede Danske Amerikanerbilklubber (FDA), Danish Street Rod Association (DSRA), Dansk Automobil Sports Union (DASU) og karrosseribyggernes brancheorganisation SKAD, til møde i Nyborg den 19. april.
 
Det blev et rigtigt godt møde der lagde kimen til et godt fremtidigt samarbejde. Netværket vil komme til at omfatte alle motoriserede hobbykøretøjer i Danmark, og blive et samlet talerør som man bør lytte til, såvel på Christiansborg som på kontorerne under skatteministeriet og i Færdselsstyrelsen der skal udmønte den lovgivning vi eksisterer under.
 
Vi vil i et fremtidigt nyhedsbrev komme nærmere ind på de problemstillinger der blev vendt på mødet, men først og fremmest blev det ikke overraskende de besværlige registreringsafgifter, der kom på bordet. Ombyggede køretøjer, og definitionen af hvornår noget var ombygget, var et andet problemfyldt område med et uigennemskueligt morads af regler.
 
Motorhistorisk Samråd vil se frem til hvordan vi kan udvikle det her netværk der nu er sat i gang, og vi glæder os allerede til det næste møde, hvor FDM har lovet invitere organisationerne.
 
Sekretariatsleder
Johnny B. Rasmussen
Motorhistorisk Samråd
 
Link til ovenstående billeder i større opløsning, til brug i tryksager og andre medier:
  1. https://motorhistorisk.dk/wp-content/uploads/2018/05/Original1-towtruck.jpg
  2. https://motorhistorisk.dk/wp-content/uploads/2018/05/Original1-Hispano_Franay_1937_1948.jpeg
  3. https://motorhistorisk.dk/wp-content/uploads/2018/05/Original1-1979Computer.jpg
  4. https://motorhistorisk.dk/wp-content/uploads/2018/05/Netværk_MhS.jpg


 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Nyhedsbrev til medlemsklubber og trykte medier - Maj 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (udsendes til abonnenterne 1. maj 2018

 

Motorhistorisk Køredag over hele landet


Siden 2007 har der været afholdt Motorhistorisk Køredag over hele landet på Grundlovsdag den 5. juni.

Tanken er at give alle mulighed for at opleve rigtige mange historiske køretøjer i trafik. Fra Motorhistorisk Samråds side vil vi opfordre ejerne af de historiske køretøjer til i vid udstrækning at bruge deres køretøj på dagen, tag den ned til bageren, eller kør i den til arbejdspladsen. Giv familien en tur til iskiosken om eftermiddagen, eller tag fri hele dagen og deltag i et af de mange arrangementer som klubberne står for.

Både på Sjælland, Fyn og i Jylland er der små og store arrangementer, der lokker veterankøretøjsejerne ud af garagerne.

Der er to meget store arrangementer, hvor man kan deltage selv og opleve de mange køretøjer. På Wedelslund Gods øst for Århus, mødes tusinder af køretøjer af enhver afskygning. Her er der adgang fra 9.00 – 17.00 ved forhåndstilmelding. Billetter kan købes på Veteranposten.dk
På Sjælland er det i Vestsjællandske Sorø det foregår. Det er Dansk Veteranbil Klub og Sjællands Motorveteraner, der står for køreture i dagens anledning, og Sorø by der står samling ud på eftermiddagen. Deltagelse er gratis.

Derudover er der en lang række lokale køreture arrangeret af lokale klubber, hvor turen går ud i det grønne med klapbord og madpakker. På Motorhistorisk Samråds hjemmeside kan man finde de lokale klubber, og spørge hvad de har af arrangementer den dag. Typisk er man velkommen til at deltage som gæst.

Vi ønsker alle en rigtig god køredag, og håber at se så mange som muligt på 2 eller 4 hjul denne specielle dag.
 
Johnny Rasmussen
sekretariatsleder
 

Fart på i Den Gamle By i Aarhus


Den Gamle By vil igen i år hylde de gode gamle køretøjer, når der afholdes ”Fart på” 2. og 3. juni 2018.
Igen i år vil Den Gamle By omdanne sine gader til et overflødighedshorn af smukke veterankøretøjer.
Først på året udsendte Den Gamle By en invitation til at komme og fremvise veteranbiler, veteranmotorcykler, veteranknallerter eller veterancampingvogne i museets unikke historiske omgivelser, når der er ”Fart på” 2. og 3. juni 2018.
 
Den Gamle By følger op på sidste års succes ved at udvide dagene til også at gælde for knallerter og campingvogne. I den Gamle Bys 1974-kvarter vil der være biler fra perioden 1940-1983. På torvet i byens ældre del vil der være biler fra perioden 1900-1939. Gamle redningskøretøjer fra Falck vil være placeret langs med åen, og knallerterne, som skal være fra før 1984, vil kunne beundres lidt længere nede ad gaden. På festpladsen vil man kunne se Campinglivets glæder fra dengang solen altid skinnede om sommeren.

Tilmeldingsfristen er længe slut, og der har været en overvældende tilstrømning - ikke mindst til alt, der har med gamle campingvogne at gøre. Den 16. april fik alle, der har været så heldige at komme med, besked. Så hvis du har tid og lyst, så kom og oplev stemning fra gamle dage og se vores alle sammens levende kulturarv.
 
Steen Rode-Møller
formand
 

Er din klub klar til Persondataforordningen?


I forbindelse med ikrafttrædelsen har mange klubber været i tvivl og endda nervøse for, om de efter denne dato nu behandler personlige oplysninger korrekt. Dette ikke mindst fordi, der fra EU's side er varslet store bøder, såfremt man overtræder forordningens regler.
For klubbernes vedkommende anbefaler MhS at følge disse retningslinjer snarest og ikke senere end den 25. maj 2018:
 
Hvordan må vi fortælle om nye medlemmer?
Når et nyt medlem melder sig ind, skal det klart fremgå under hvilke betingelser vedkommendes data benyttes. De data der er tale om, er navn, adresse, medlemsnummer og e-mailadresse - dersom vedkommende ønsker at opgive denne til offentliggørelse i klubblad eller medlemsliste. Alle øvrige oplysninger så som telefonnummer, oplysning om eventuelle køretøjer og andet vil kun være til internt brug i klubben - hvis man ønsker det. Altså ikke offentligt. Dette skal fremgå helt utvetydigt før indmeldelsen. For at være på den sikre side skal medlemmerne tilkendegive enten ved afkrydsning på indmeldelsesblanketten eller elektronisk, at de accepterer, at de afgivne oplysninger videregives til klubbens medlemmer.
Med offentligt menes at navn, adresse, medlemsnummer og evt. e-mailadresse (hvis man ønsker det) kan trykkes i et eventuelt klubblad under rubrikken "Nye Medlemmer".
 
Hvem holder styr på oplysningerne?
Den medlemsoversigt, som klubberne har i dag, og som bruges til at sende f.eks. klubblade ud efter eller kontingentopkrævninger, skal have en ansvarlig person - som oftest kasserer eller sekretær - som tilser, at de data medlemmerne har opgivet om dem selv holdes i et lukket forum, f.eks. en hjemmeside eller facebook, hvor der kun er adgang for medlemmerne via et password. Af datasikkerhedsmæssige grunde anbefales det, at der benyttes to usb-stik, hvor det ene indeholder medlemmernes informationer, således at disse bliver holdt adskilt fra den personlige computer i tilfælde af tyveri, brand eller sammenbrud. Det andet stik er back-up, som selvfølgelig indeholder de samme data. Det skal fremgå af klubbens love, at når et medlem melder sig ud, er den dataansvarlige forpligtet til at slette medlemmets data.
 
Må vi sende en medlemsliste ud til vores medlemmer?
Ja, det må man gerne. Men det skal kun være til klubbens medlemmer, og hvis ikke andet specifikt er meddelt skriftlig tilladelse til, må kun medlemsnummer, navn og adresse opføres i medlemslisten. Som ovenfor nævnt, kan klubben internt have flere detaljerede oplysninger fra medlemmerne, men de skal kun være tilgængelige via et password.
 
Hvilke oplysninger må gives om kontaktpersoner?
Når man melder sig ind i en klub, er det jo oftest, fordi man gerne vil kunne kontakte ligesindede og måske få hjælp til at løse et problem. Til det formål har de fleste klubber en bestyrelse, som af egen frie vilje har opgivet navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Dette selvfølgelig for at stå til rådighed for medlemmerne. Disse oplysninger findes generelt i klubbladet, på klubbens hjemmeside eller på facebook. Da oplysningerne er afgivet frivilligt vel vidende hvor de offentliggøres, er det ikke i strid med forordningen.
 
Afslutning
Nu er hele persondataforordningen ikke sat i verden for at skade os med gamle køretøjer. Men for at beskytte folk imod misbrug af deres personlige data. Derfor stiller man større krav til dem, der modtager disse oplysninger, og til hvordan oplysningerne håndteres. Med den tiltagende hacking tendens, hvor navne, CPR-numre, køretøjsoversigt og meget andet kan blive genstand for misbrug, for ikke at nævne et eventuelt salg af en medlemsliste over potentielle købere af bestemte varer til brug for et målrettet reklamefremstød - eller det, der er værre, er det nødvendigt, at vi er overordentlig påpasselige. Lad være med at blive bange for forordningen, men brug den sunde fornuft og følg de simple retningslinjer ovenfor. Så går det alt sammen.
 
Steen Rode-Møller
Formand
 
Link til ovenstående billeder i større opløsning, til brug i tryksager og andre medier:
  1. https://motorhistorisk.dk/wp-content/uploads/2018/04/Motorhistorisk_koeredag_2018.jpg
  2. https://motorhistorisk.dk/wp-content/uploads/2018/04/Den_gamle_by_MhS_2018.jpg
  3. https://motorhistorisk.dk/wp-content/uploads/2018/04/Persondata2-1.jpg